Smrek -> Hala Miziowa

Trasa z Korbielowa, od Zajazdu Smrek na Halę Miziową – tras biegnie poza wyznaczonymi szlakami pieszymi, głównie przez drogi należące do Lasów Państwowych (najlepiej poruszać się nimi tylko w weekendy, kiedy prace w lasach nie są wykonywane).

Pobierz ścieżkę KLM >

korbielow smrek hala miziowa